Slagvaardig in ontwikkeling

Slagvaardig in

ontwikkeling

Horatio Vastgoedbeleggingsmaatschappij b.v. is opgericht in 2011. Sindsdien richten wij ons primair op het realiseren, restaureren en renoveren van residentiele vastgoedprojecten in Metropoolregio Amsterdam. Voorheen lag de focus vooral op het renoveren van losse eenheden voor verkoop, tegenwoordig meer op het realiseren van nieuwbouwcomplexen welke na verhuur in eigen portefeuille worden aangehouden.

 

Sinds onze oprichting hebben wij een aanzienlijk aantal nieuwe woningen weten toe te voegen aan de woningvoorraad. Daarmee draagt Horatio zijn steentje bij in het terugdringen van het tekort aan huur- en koopwoningen. In onze optiek is het bouwen van nieuwe woningen de enige oplossing om de krapte in de woningmarkt op te lossen.

 

Wij gaan in onze bedrijfsvoering niet voor de snelle winst waarbij woningen worden gezien als handelsobjecten maar juist voor het in bezit houden van de eenheden welke wij ontwikkeld hebben. Dat stelt ons in staat om een duurzame toekomstbestendige woningportefeuille op te bouwen.

 

De maatschappij kan niet zonder residentieel vastgoed en in onze optiek ook zeker niet zonder particuliere beleggend ontwikkelaars zoals Horatio Vastgoed die duurzaam en doordacht in de Nederlandse woningmarkt investeren. 

In cijfers

Sinds de oprichting heeft Horatio Vastgoed de doelstelling om woningen welke wij verwerven en waarin wij investeren langdurig aan te houden.

Dat heeft geleid tot een zorgvuldig opgebouwde portefeuille, waar wij trots op zijn. Ons hechte team van gedreven medewerkers beheert deze portefeuille en zal deze in de toekomst verder uitbouwen.

Dit heeft tot nu toe geresulteerd in de volgende cijfers:

Woningen in bezit:
Woningen in beheer
Woningen in ontwikkeling:

64
105
30

Portefeuille verduurzaamd:
Gemiddelde EPC:

85%
B

In cijfers

Sinds de oprichting heeft Horatio Vastgoed de doelstelling om woonobjecten welke wij verwerven en waarin wij investeren langdurig aan te houden.

Een zorgvuldig opgebouwde portefeuille, waar wij trots op zijn. Ons hechte team van gedreven medewerkers beheert deze portefeuille en zal deze in de toekomst verder uitbouwen.

Dit heeft tot nu toe geresulteerd in de volgende cijfers:

Eenheden in exploitatie: 64
Eenheden in beheer: 105
Eenheden in ontwikkeling: 30

Percentage portefeuille verduurzaamd: 85%
Gemiddelde EPC: B

Ontwikkeling

Wij realiseren residentiële nieuwbouwcomplexen, restaureren (Rijks)monumentale panden en herontwikkelen bestaande panden middels renovatie. Een aantal van onze lopende en afgeronde projecten zijn te vinden op de projecten pagina hieronder.

Wil je meer weten over hoe Horatio te werkt gaat bij het renoveren, restaureren en realiseren van prachtige projecten? Hieronder vindt u een gedetailleerde uitleg per onderdeel.

Actueel Aanbod

Bent u op zoek naar een geschikte woning? Horatio Vastgoed bezit meerdere panden en complexen in Metropoolregio Amsterdam welke wij zelf hebben ontwikkeld en waarin regelmatig woningen vrijkomen. 

Ons aanbod varieert van studio’s voor jonge professionals, appartementen en eengezinswoningen tot seniorenwoningen. Kortom, een woning voor elke zoeker. Hieronder de link naar het actuele huuraanbod.

Duurzame bedrijfsvoering

Duurzaamheid is een belangrijke kernwaarde van Horatio Vastgoed. Het heeft hoge prioriteit bij de ontwikkeling van nieuwe complexen en naast het behalen van een optimale energienorm letten wij ook op de certificering van de te gebruiken materialen. 

Een duurzame bedrijfsvoering betekent ook rust voor de bewoners en de omgeving. Het streven is om nieuwe complexen zo goed als mogelijk in de buurt te laten integreren. Wij werken met lokale kunstenaars die kunstwerken maken voor in- en rondom onze wooncomplexen om de integratie soepel te laten verlopen.