Disclaimer

Horatio Vastgoed BV  (KvK: 51287315) , hierna te noemen Horatio, verleent u hierbij toegang tot www.horatio-vastgoed.nl (‘’de Website”) en gebruik te maken van zijn diensten. Horatio behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Horatio spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Doch trachten wij uiterst zorgvuldig te handelen en de aangeboden diensten en producten met zorg aan te bieden. Wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typfouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Horatio. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar website of diensten van derden kan Horatio nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendommen betreffende deze producten en diensten liggen bij Horatio. Uitgezonder beeldmateriaal welke middels toestemming zijn verkregen van de rechtmatige eigenaren.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze producten en afbeeldingen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Horatio, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht, tenzij bij specifiek anders is aangegeven.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.